יום שני, 25 במרץ 2013

מבחני דרגה - אייקיקאי

רשימת דרישות בסיסיות אשר לה כל דוג'ו יכול להוסיף קריטריונים משלו.

קריטריונים לדרגות באייקיקאי
תורגם מאתר ההומבו דוג'ו אייקיקאי באישור ועל ידי אייקיקאי ישראל
דרגה ומספר אימונים לפני המבחן
                                                       הטכניקות הנדרשות למבחן
אִיקיוֹ
נִיקיוֹ
סַאנקיוֹ
יוֹנקיוֹ
גוֹקיוֹ
שִיהוֹ-נַאגֶה
אִירִימִי- נַאגֶה
קוֹטֶה- גַאֶשִי
קַאיטֶן- נַאגֶה
טֶנצִ'י- נַאגֶה
גִ'יוּ-ווָאזַה
קוֹקיוּ-הוֹ
קיו 5
30 ימי אימון
שוֹמֶן אוּצִ'י
קַטָטֶה דוֹרי
שוֹמֶן אוּצִ'י
בישיבה
קיו 4
40 ימי אימון מקבלת קיו 5
שוֹמֶן אוּצִ'י
קַטָדוֹרִייוֹקוֹמֶן אוּצִ'י
שוֹמֶן אוּצִ'י
בישיבה
קיו 3
50 ימי אימון מקבלת קיו 4
שוֹמֶן אוּצִ'י בישיבה ובעמידה

רְיוֹטֶה דוֹרִי
יוֹקוֹמֶן אוּצִ'י

שוֹמֶן אוּצִ'י
צוּקִי

רְיוֹטֶה דוֹרִי


בישיבה
קיו 2
50 ימי אימון מקבלת קיו 3
שוֹמֶן אוּצִ'י בישיבה ובעמידה
קַטָדוֹרִי בישיבה ובעמידה

קַטָטֶה דוֹרי (הַאנמִי הַאן דַאצִ'י)
שוֹמֶן אוּצִ'י
צוּקִי
קַטָטֶה דוֹרי
קַטָטֶה דוֹרי
רְיוֹטֶה דוֹרִי

קַטָטֶה דוֹרי
בישיבה
קיו 1
60 ימי אימון מקבלת קיו 2
שוֹמֶן אוּצִ'י בישיבה ובעמידה
יוֹקוֹמֶן אוּצִ'י בישיבה ובעמידה
קַטָדוֹרִי בישיבה ובעמידה
אוּשִירוֹ רְיוֹטֶה דוֹרִי בעמידה
יוֹקוֹמֶן אוּצִ'י
קַטָטֶה דוֹרי
רְיוֹטֶה דוֹרִי
(הַאנמִי הַאן דַאצִ'י)
שוֹמֶן אוּצִ'י
צוּקִי
קַטָטֶה דוֹרי
רְיוֹטֶה דוֹרִי

קַטָטֶה דוֹרי
רְיוֹטֶה דוֹרִי
מוֹרוֹטֶה דוֹרִי

בישיבה
בעמידה
שוֹדַאן
שבעים ימי אימון מקבלת קיו 1
טכניקות בידיים ריקות (בעמידה, ישיבה מול עמידה, בישיבה) מול כל ההתקפות המוזכרות מעל ובנוסף גם תפיסות מרפקים, צווארון, דש הבגד, כתפיים מאחור, חניקה מאחור ועוד.
נִידַאן לפחות שנה
ו200 ימי אימון מקבלת שודאן
אותן טכניקות מהמבחן לשודאן ובנוסף גם טכניקות מול טַנטוֹ (טַנטוֹדוֹרִי) וטכניקות מול שני תוקפים (פוּטַרִיגַקֶה)
מאמר אודות האייקידו.
סַאנדַאן
לפחות שנתיים ו300 ימי אימון

זהה למבחן לנידאן ובנוסף טכניקות מול חרב - בּוֹקֶן (טַאצִ'ידוֹרִי), מול ג'ו (ג'ודורי), ריבוי תוקפים (רנדורי).
מאמר בנושא שיינתן על ידי המורה.
יוִדַאן
דאן 4
לפחות שלוש שנים ו400 ימי אימון
גִ'יוּ-ווָאזַה של הטכניקות למבחן סאנדאן ומאמר קצר.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה